تعرفه هاست لینوکس ایران

 • سرویس برنزی
 • 35،۰۰۰ تومان
 • 100 مگا بایت فضا
 • 10 گیگا بایت پهنای باند
 • بک آپ روزانه
 • پارک دامین نامحدود
 • mysql نامحدود
 • سرویس نقره ای
 • 45،۰۰۰ تومان
 • 250 مگا بایت فضا
 • 20 گیگا بایت پهنای باند
 • بک آپ روزانه
 • پارک دامین نامحدود
 • mysql نامحدود
 • سرویس طلایی
 • 70،۰۰۰ تومان
 • 500 مگا بایت فضا
 • 30 گیگا بایت پهنای باند
 • بک آپ روزانه
 • پارک دامین نامحدود
 • mysql نامحدود
 • سرویس ویژه
 • 100،۰۰۰ تومان
 • 1000 مگا بایت فضا
 • 35 گیگا بایت پهنای باند
 • بک آپ روزانه
 • پارک دامین نامحدود
 • mysql نامحدود