باشگاه بدنسازی آراکس با برنامه ریزی دقیق و نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و ایجاد فضای ورزشی استاندارد ، موفق به جذب تعداد زیادی ورزشکار و جلب تمایل مربیان حرفه ای مجرب به آموزش ورزشکاران در این مجموعه شده و همین امر موجب خوش نامی مجموعه در بین ورزشکاران اهالی منطقه گردیده است و همچنین مدیریت باشگاه مهدی رستمی با ایجاد برنامه ریزی و استراتژی موثر در پرورش اندام توانسته مسیری هموار برای ورزشکاران بنا سازد .

آدرس وب سایت باشگاه بدنسازی آراکس :

www.mehdirostami.net